sobota, 7 marca 2015

#WHAT'S UP! 07-08/03/2015


1.    WEIL AM RHEIN / Vitra Design Museum / wystawa / bilet od 8 €

Architecture of Independence – African Modernism
20/02 – 31/05/2015

Coś dla koneserów architektury. Lata 60. to dla Afryki okres wielkich przemian. Kraje położone na południe od Sahary zaczęły uzyskiwać niepodległość, a wraz z tymi zmianami przyszedł czas na tworzenie nowych obiektów. Powstawały budynki parlamentów, banków centralnych, uniwersytetów, stadionów. Architektura (choć nie do końca wolna od pewnych sprzeczności - często realizowana według projektów, które pochodziły z biur działających w dawnych mocarstwach kolonialnych) miała wyrażać tożsamość i odzwierciedlać ducha młodych narodów.

Na ekspozycji zaprezentowano ponad 80 budynków z Kenii, Wybrzeża Kości Słoniowej, Zambii, Ghany i Senegalu - fragment niezwykłego okres w najnowszej historii architektury.2.    WARSZAWA / Muzeum Narodowe / wystawa / bilet od 15 zł

Olga Boznańska (1865–1940)
26/02 - 02/05/2015

Coś dla koneserów sztuki. Olga Boznańska to najwybitniejsza polska malarka okresu Młodej Polski, działająca w Monachium i Paryżu. Wielokrotnie nagradzana, prezentowała swoje prace na wystawach na całym świecie (od Berlina po Stany Zjednoczone).

Na otwartej kilka dni temu ekspozycji, dzieła artystki zestawiono z wybranymi obrazami malarzy europejskich i japońskich, których prace w jakimś stopniu wpłynęły na twórczość Boznańskiej. Obok płócien wybitnej Polki zaprezentowany zostanie Diego Velázquez, Édouard Manet czy Henri Fantin-Latour i Édouard Vuillard. Wystawa powstała przy współpracy Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Narodowym w Warszawie i Musée d’Orsay, a inspiracją do jej zorganizowania stała się przypadająca w połowie kwietnia 150. rocznica urodzin malarki. Warto zwrócić uwagę na bogaty zestaw wydarzeń towarzysząych, w programie m.in.: wykłady, spotkania, warsztaty i pokazy filmowe.
3.     Karakter / książka / cena 49 zł

Odczuwanie architektury
premiera: 18/02/2015

Coś dla koneserów architektury. Proporcje, plany, kolory,... rytm, kontrast, brzmienie - budynki można postrzegać i opisywać na różne sposoby. Duński architekt Steen Eiler Rasmussen w swojej klasycznej już książce opowiada o tym, czym jest przestrzeń, co świadczy o jej jakości i wyjątkowości miejsc z naszego otoczenia - uczy świadomego i krytycznego doświadczania. 

Tekst opatrzony ponad setką zdjęć (w większości wykonanych przez Rasmussenan) pokazuje jak w pełni, przy użyciu wszystkich zmysłów można odbierać architekturę.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz